SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

 

  • Får du brug for at melde afbud:

 

Bliver du forhindret i at deltage på et kursus, skal du kontakte kursusadministrationen og melde afbud hurtigst muligt på tlf. 822 822 28 eller på e-mail INFO@EUROPARTTEKNIK.DK

Hvis du afmelder dig tidligere end 2 uger før kurset afholdes, vil du kunne få godtgjort 75% af fakturabeløbet.

Afmelder du dig senere end 10 arbejdsdage før kurset afholdes, opkræves det fulde kursusbeløb.

Hvis du skriftligt dokumenterer, at udeblivelse eller framelding skyldes lovligt fravær, forstået som pludselig opstået sygdom eller lignende, refunderes det fulde fakturerede beløb. I tilfælde af tvivl, fastsætter EUROPART, hvorvidt der er tale om lovligt forfald.

Hvis du bliver forhindret i at deltage i kurset, er du berettiget til – uden yderligere betaling – at sende en anden deltager i dit sted.

 

  • Skulle der mod forventning være ændringer eller aflysning:

 

Hvis der ikke er nok tilmeldinger, forbeholder EUROPART sig ret til at udskyde eller aflyse kurset.

 

  • Priser m.m.:

Alle priser angives i danske kroner eksklusiv moms, fragt og andre afgifter.

EUROPART Danmark A/S herunder Europartteknik er ikke ansvarlige for priser eller tekniske specifikationer, der måtte fremgå af materiale som f.eks. kataloger eller på EUROPART Danmark A/S’ hjemmeside.

EUROPART Danmark A/S herunder Europartteknik forbeholder sig således ret til, uden forudgående varsel, at ændre prislister, kataloger og tekniske specifikationer.

  • Medie:

Under kurser kan der blive taget billeder som vil blive brugt til markedsføring, via facebook, fly’er osv.

 

  • Øvrige betingelser findes på:

https://www.europart.net/dk/Almindelige+forretningsbetingelser

 

EUROPART Teknik nyhedsbrev

Call Now Button